Fugl i Fokus: Tjeld

Tjelden er en av de mest lettkjennelige og vanlige vadefuglene i hele landet. Her oppe i nord er den sett på som et av de første vårtegnene, og det gjør alltid godt å se de første som dukker opp, kanskje allerede tidlig i mars. I år er tjelden valgt til Årets Fugl av Norsk Ornitologisk Forening. Dette mye på grunn av at det i de senere år er registrert en viss nedgang i bestanden i de områdene våre fugler oppholder seg om vinteren i Storbritannia, Tyskland og Nederland.


Slik er det ofte vi ser den; speidende fra et utkikkspunkt i fjæra. (Foto: Jan Inge Karlsen)

 

I Nord-Norge er tjelden enda mest å betrakte som en kystfugl, men lengre sør i landet begynner den også å trekke litt innover i landet. Som kystfugl foretrekker tjelden skjell, kråkeboller og diverse småkryp i fjæra, mens de fuglene som har trukket innover landet har fått smaken på meitemark. Tjelden er en storspiser som godt kan spise opp mot 40 prosent av sin egen kroppsvekt daglig!

Fjærdrakten må stelles! (Foto: Jan Inge Karlsen)

På latin heter tjelden Haematopus ostralegus, der haematopus betyr blodfot, mens ostralegus betyr østerssamler.
Dersom du har lyst til å bidra med observasjoner kan du gjøre dette på egne sider på fuglevennen.no, eller registrere som vanlig på artsobservasjoner.no.