Årsmøtet 2014

Møte MNL 2

Torsdag 27. mars-14 var det årsmøte i naturlaget kl 19 på Høgtun, Olsborg. 15 personer (Frank Nygård, Jann-Oskar Granheim, Hermien og Hans Prestbakkmo, Bodil og Johan Olsborg, Steinar Sommerbakk, Geir-Harald Dreyer, Jan Inge Karlsen, Karl-Birger Strann, Jan Gunnar og Jens-Arne Kristiansen, Anne Rita og Svein Ulle Haugen + Vigdis Frivoll) deltok der. Frank (leder) orienterte om lagets gjøremål i 2013. Styret blei gjenvalgt og etterpå hadde Karl-Birger et foredrag med bilder og lyd av hvilke ugler man kan se og høre i Troms. Etter at vi forlot Høgtun, kjørte 9 av oss til Moen og videre mot Rundhaug for å lytte etter ugler. Det var perfekte ugleforhold med plussgr og vindstille. Vi hørte ei perle- og ei haukugle på turen. Vi gav oss ganske fort pga av litt for dårlig respons fra uglene og var heime rundt midnatt.

Møte MNL 1

Tusen takk til styret med Frank, Jann-Oskar og Hermien i spissen for vel gjennomført møte + til Bodil som holder styr på økonomien i laget. En spesiell takk sendes Hermien og Bodil for bevertninga og den gode heimebakte kringla til Bodil gikk ned på høykant. Takk for godt oppmøte og håper også resten av medlemmene i laget ser seg tid til å møte opp neste gang. Det er alltid trivelig med slike møter.

Vigdis

Marstellinga 2014

Etter at vi måtte avlyse tellinga som vi hadde lagt til 8. og 9. mars, men som vi måtte utsette på grunn av «Jorun», mens «Kyrre» nektet oss å foreta telling den påfølgende uka, kunne vi endelig gjennomføre den mandag 17. og tirsdag 19. mars.
Det var kaldt begge dagene, og mye is, men på tross av det, fikk vi to fine dager med flere obesrvasjoner enn det vi hadde fryktet ville bli resultatet.

Her følger en lite rapport.

Rossfjorden mandag 17. mars
Deltakere: Frank og Jann-Oskar
Værforhold: Skyfritt, vindstille, minus 13 Celsius.

Det var mye is. Utløpet av Rossfjordvatnet var tilfrosset, og dermed ble det ingen telling fra det faste førstepunktet på ruten.
To hundre meter nedenfor brua i Straumen var det åpen råk. Der lå det 10 sangsvaner, 7 voksne og 3 ungfugler.
Det var mye også mye is nedover elva fra Straumen til Rossfjordneset, og ingen observasjoner på strekningen.

Mudderflata ved Rossfjordneset var helt glasert med is, dermed ingen observasjoner av fjæreplytt og kråker. Fra fast telle- og kafferastpunkt på selve neset kunne vi telle i alt 90 stokkender innover mot Sørfjorden. Endene lå spredt, og hovedflokken lå lenger fra land enn vi vanligvis ser at stokkender ligger. Mens vi nøt medbrakt kunne vi se årets første snøspurver fly forbi.

Det er uvanlig at vi ser så lite fugl under tellingene på Rossfjordneset. Vi kunne ikke huske at vi tidligere har opplevd null observasjoner av måser.

Status for mandagen
Sangsvaner 10 stk
Stokkand 68/22
Hegre 1
Snøspurv 3

Målsnes tirsdag 18. mars

Deltakere: Frank, Ketil og Jann-Oskar
Værforholdene som på mandag

Det lå mye is i utløpet av elva, slik at stansen på fast førstestopp ble meget kort. Videre utover mot kaia på Målsnes kunne vi observere både sangsvaner, gråmåse, svartbak, fiskemåse og krykkje, i tillegg til silender. Ogikke å forglemme en oter. Turen videre til Korris og Nygård ga oss to krykkjer til og en havørn. De første krykkjene som vi observerte, drev stupdykking og fanget små fisker i overflaten.

Sørfjorden og Navaren kunne skilte med gråmåse, svartbak og storskarv. I tillegg kunne vi observer en flokk på om lag 60 fugler litt innefor støtta mellom Skog og Holmen. På grunn av hildring var det vanskelig å artsbestemme alle individene med sikkerhet, men det var både sjøorre og ærfugl i flokken, der det så ut til at hovedtyngden av sjøorre lå i området nærmest støtta.

Status for tirsdagen
Sangsvaner 25
Silender 420+
Gråmåse 51
Svartbak 5
Fiskemåse 1
Krykkje 13
Havørn 1
Oter 1

Jann-Oskar

Lenvikhalvøya første helga i mars

Karl-Birger, Nils Helge og eg kjørte grytidlig via Buktamoen tel Rossfjordneset og over Rossfjordstraumen videre tel Tennskjær, Aglapsvik, Rødbergsodden, Kårvikhamn, Bjorelvnes, Finnsnes, Finnfjordvatnet, Buktamo og heim igjen tel Fuggelli for å spise en velfortjent middag. Sol og +5°C på det varmaste. Nils H va på “jomfruelig grunn”.

Nån av artan vi så:

Rossfjordstraumen:

4 ad og 3 2k sangsvane, 1 kvinand, 50 fjæreplytt

1 fossekall vStraumen-brua

1 fossekall v/Gårdselva

Kråkneset, Rossfjorden:

200 fjæreplytt

Mohaugen (rett ovenfor Tennskjær på veg mot Aglapsvik):

1 gjerdesmett (kort sangstrofe) i en einerbakke uten sny.

Nordvika, Aglapsvik:

3 teist, 2 gulnebblom, 2 svartand, 203 ærfugl, 50 nise

Nakken, Kårvikhamn:

23 praktærfugl, 1 teist

Molvika, Gisundet

17 praktærfugl, 2 gulnebblom, 14 ærfugl, 1 teist

Forberget, Gisundet:

300 ærfugl

Ellers sjøorre, havelle, sil- og stokkand, meir ærfugl her og der, grønnfink, dompap, kjøtt-, blå- og granmeis, havørn, storskarv, krykkje, stormåsa, etc. på turen.

Vigdis

Målsnes midt i februar 2014

Karl-Birger og eg kjørte mandag 17. februar en tur via Aursfjorden tel Målsneset for å registrere vinterfugl. Vi kjørte også en snartur over tel Navaren. Det va +2 °C då vi starta heimefrå i et fantastisk flott “vårvær”. I Kjerkevika, Balsfjord, så vi 3 gråhegre raste på kaikanten + ei nøtteskrike flyge frå en fôringsplass.

Målselvutløpet NR:

22 sangsvane, 67 stokkand, 875 siland, 39 fiskemåse

Målsnesodden – Korrisøyra:

113 alke, 1 fiskemåse

Grimstadbukta:

1 nøtteskrike, 2 gulspurv, 2 blåmeis, 18 gråspurv

Ytre Navaren:

1 blåmeis

Vi så også nån havørne på turen våres. Fint å sjå at havørnparan passa på reirplassan og håpe at det blir mange havørnunga som kjem på vingan dettan året.

Har sjølsagt ikkje tatt med alle fuglan vi registrerte.

Vigdis