Marstellinga 2016

Helga kom ikke med det fine været som yr.no lovet oss tidligere i uka. De hadde lovte oss sol og varmegrader. Varmegradene fikk vi. Sola kom ikke – og det var litt småregn i luften. Mest regnet det mens vi pauset og mesket oss med innhold i termos og plastikkbokser på søndag. Da fikk vi også ei vindrosse som gjorde forholdene litt utrivelige. Likevel var observasjonsforholdene egentlig upåklagelige. Bortsett fra vindrossa på søndag, var det rolige forhold hele tiden, med upåklagelig sikt.

Det var upåklagelig oppmøte begge dagene. Frank, Hans, Magne, Ketil, Steinar, Jan-Inge, Mette og Jann-Oskar som stod for tellinga på lørdag. Magne og Hans kunne ikke være med på søndag. Det kunne heller ikke Mette.

Målsnes lørdag den 12. mars
Sjelden, om noen gang tidligere, har vi sett så lang fjære som denne gangen, og vi så for oss mange gode observasjoner. Det slo ikke helt til, selv om silendene var hjertelig til stede i stort antall. Som tidligere tellesesonger, var antallet betydelig lavere i mars enn i novembertellinga i den samme sesongen. Som ventet fant vi likevel flokken fra Leikneset og utover i Målselvutløpet.

Observatører_IMG_3979
Og slik foretar vi observasjonene. I veikanten med kikkert og teleskop.
Foto: Ketil Vegum.

Det var mye aktivitet på endene. Men vi merket oss at det ikke virket å være så stor andel som dykket, som det pleier å være. Den andel har vi forsøkt å anslå til om lag 20 prosent. Nå var det mest lek og kurtise på gangen. Mange av fuglene flyttet på seg, slik at det var vanskelig å telle og anslå på stedet. Derfor har vi telt på bilder denne gangen. Selv da får vi imidlertid ikke nøyaktig antall, på grunn av aktiviteten og bevegelsene på endene.

Langs land under Vassbruna lå det 40 sangsvaner, som er nesten dobbelt sp stort som det vi har hatt ved tidligere tellinger. Det så også ut til at det meste av måser i området hadde samlet seg i Målselvutløpet denne helga, med rundt 200 gråmåser og 24 svartbak. Det var usedvanlig få måser i ungfugldrakt.

Lengst inn i utløpet satt det to voksne havørner, mens det satt ei ung havørn på en av de ytterste sandørene. Den hadde selskap av en steinkobbe som stakk hodet opp over vassflata.

Fra kaia og utover mot Korris hadde vi svært få observasjoner. Det mest spennende var en teist og seks haveller, og 5 – 6 niser.

Etter turen over til Skog og Navaren kunne vi føye 4 gråmåser og en storskarv til på lista vår.

Telledagen ble avsluttet med kaffebesøk hos Hans og Hermien. Hans rundet 80 sist torsdag, så det vanket både kaffe, te og kaker. Tungebåndet løsner lett i godt selskap, så også denne gangen, der den ene gode fortellingen avløste den andre og bidro til sosial velvære og trivsel for alle i selskapet. Stor takk til gode verter.

Observasjoner på lørdag
ca 200 gråmåser
24 svartbak
Ca 1350 silender
40 sangsvaner
48 stokkender
3 havørner
2 storskarv
6 haveller
1 teist
1 sjøorre

og en steinkobbe

Søndag den 13. mars

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det var skikkelig «langfjære» begge dagene. Bildet er tatt fra Rossfjordneset og oppover elva. Foto: Jann-Oskar

Som tidligere nevnt var det gode forhold under selve tellinga, selv om det kom noen flere regndråper enn det gjorde på lørdag. Og den lange fjæra – rene langfredagsfjæra – skrudde opp forhåpningene våre til å få mange gode observasjoner. Det ble ikke det helt store, selv om tre unge havørner ikke er å forakte. Dette må være den aller første gangen i løpet av de 24 årene som forfatteren av disse linjene har vært med på tellingene, at det ikke ble observert en eneste fjæreplytt. Kan de ha startet på reisen til Tajmyr aller lengst nord på det europeiske fastlandet allerede, eller kan det være andre forhold som gjør at de var fraværende? Vi får vel noen meldinger etter hvert som gir oss et mulig svar på det.

Vi hadde forventet å se tjelden denne gangen. I Mefjordvær var den sett allerede den 7. mars i år. Men nei, ingen tjeld heller. En trøst får være at storskarven var tilbake på brygga på Rossfjordneset etter å ha vært fraværende de siste tellingene.

Storskarv_IMG_4556 Havørn_IMG_4527
Skarven var tilbake på brygga på Rossfjordneset, og to unge havørner poserte villig fra et par steiner. Begge foto: Ketil Vegum

Vi faller som regel for fristelsen å fortsette turen innover mot Sultindvika når vi likevel er på disse kantene. Så også denne gangen. Selv om observasjonene som vi gjør under denne avstikkeren ikke er en del av tellingene i forbindelse med SAEPOP-programmet, så registrerer vi det vi ser og legger det oss, i det minste, på minnet. En sjøorre, et par haveller, havørn og noen orrer stikker seg ut på lista over observasjoner fra denne turen.

Helt avslutningsvis sjekket vi om fossekallen holdt til i elva som renner ut av Finnfjordvatnet. Og joda, den gjorde det.

Observasjoner på søndag
3 havørner
6 Sangsvane
91 Stokkender
7 gråmåser
2 svartbaker
6 storskarver
1 siland

Fossekall_IMG_4582
Og dagen ble avsluttet med et besøk i elva for å se etter fossekallen. Foto: Ketil Vegum