Novembertellinga 2015

Målsnes 14. november

Aldri tidligere de 23 årene som er gått siden jeg var med første gangen, har jeg opplevd maken til novemberforhold. Null grader Celsius, overskyet, men med høyt skydekke og fantastisk sikt – og ikke et vindpust før jeg kom til Korris. Ved Korris laget en bris fra øst litt bølger på fjorden.

Sjøen lå speilblank ved Målsnes.

Det var uvanlig lite måse å se, og mot Skog og Navaren, der det pleier å være en del, observerte jeg ett individ. En gråmåse.
De siste årene har vi kunnet observere en del alker utenfor Målsnes, og den var der nå også. Jeg har litt sans for denne arten, som vi sjelden ser så nært land hos oss.
Ærfugl så jeg kun et fåtall av ved Navaren. Og havella var helt borte.
Men du verden, så mange silender! Først en flokk som jeg telte og takserte til å være på ca 700 individer ved Hollenderneset. Deretter spredt fra Nordnes til Ørbanken og videre utover fjorden, men ikke så langt som til Målsnes, var det om lag 3000 individer. Jeg har ikke sett så mange silender på en gang i området tidligere, og måtte bruke mer tid enn vanlig på strekningen.

Jeg tenkte at jeg skulle bruke litt mer tid på tilbaketuren for å sjekke om det lå laksender i silandflokkene. Sjøen var da halvflødd, og det lå bare en liten flokk silender igjen utfor Nordnes. Dette bekrefter inntrykket fra tidligere om at endene trekker innover når sjøen faller, og ut av området når det flør. Og det kan kansje ha sammenheng med at silanda beiter på forholdsvis grunt vann.

Rossfjorden 15. november
Om forholdene var spesielle på lørdag, så var de i grunnen ikke mindre spesielle på søndag. Det regnet på Finnfjordeidet, og tåka lå tett da jeg kjørte heimana. Det gjorde at jeg var litt i tvil om det i det hele tatt ville være mulig å gjennomføre tellingen denne dagen. Jeg dro likevel ut og fikk en topp dag. Vindstille og god sikt da jeg kom ned til Straumen. At det regnet, betydde ikke noe for telleforholdene. Temperatur et par grader over null.
Men aldri tidligere har jeg opplevd ei sånn vassføring i elva ut fra Rossfjordvatnet. Den gikk stor og tung, og det var ikke tegn til liv, verken på vatnet eller fra brua og nedover så langt det var mulig å se.

Elva gikk stor og tung fra Rossfjordvatnet, og det var ikke en fugl å se fra brua i Straumen.

Fugl fikk jeg ikke i kikkerten før jeg kom til leira nærmest utløpet. Da var den der, den alltid like trofaste fjæreplytten – i samme antall som vi har hatt de siste årene. Der lå også stokkendene, som denne gangen var samlet på et oversiktlig og lett ”tellelig” område. Jeg parkerte ved garasjen som vi pleier å gjøre og ruslet ned til elva derfra. Det var tydelig at det hadde vært stor aktivitet på brinken ved elva, da bakken var helt dekt med spor etter svømmeføtter. Jeg regner med at det var stokkendene som hadde holdt til der og beitet på flo sjø.

Tett i tett med spor ender ender.

Ved kaia på Rossfjordneset fikk jeg et hyggelig gjensyn med storskarv på taket av brygga. Den var riktignok alene, men da det er flere år siden sist vi så storskarv akkurat her, var dette en helt ok opplevelse.
Litt lenger ut i fjorden, mellom brygga og den røde staken (der det for øvrig også satt en storskarv), fikk jeg en ny gjensynsopplevelse. Jeg husker ikke hvor lenge siden det er at jeg har sett sjøorre i området, men der lå det jammen et enkeltindivid, en hann.

Siden forholdene var så bra, selv om det regnet, tok jeg turen videre innover Målselvfjorden forbi Sultindvik og til veienden ved Steinheim. Og opplevde at en gjeng med gråmåser samlet seg i en tett knute ute på fjorden. Knuten var så tett, og aktiviteten så hektisk, at jeg fikk ikke oversikt over antallet før ting hadde roet seg derute. Jeg regner med at det var ett eller annet fiskeslag som gikk i stim nær oveflaten og som de beitet på, sammen med et titalls alker.

Tilbaketuren gikk på Tårnelvsida av Rossfjordvatnet. Stemningsfullt i grunnen, når tåka ligger slik.

Jann-Oskar
novemberteller 2015

Observasjonene, kortversjon
Målsnes
Havørn 2
Siland 3700
Gråmåse 20
Storskarv 3
Stokkand 137
Svartbak 2
Alke 29
Ærfugl 6

Rossfjorden (inklusive Sultindvik, siden denne tellinga likevel ikke skal innrapporteres)
Fjæreplytt 260+
Stokkender 201
Storskarv 2
Teist 1
Sjøorre 1
Gråmåse
Alke 10
Havørn 1
Siland 6
Havelle 4