Balsfjordtreffet 2014

Årets Balsfjordtreff blei arrangert med Fjordmuseet på Storsteinnes som utgangspunkt. 16 deltakere møtte opp. Været var sånn tålig bra, oppholdsvær og litt sur vind. Tempen va heilt  normal for årstia og sola gløtta litt fram. Ikkje verst at det blei oppholdsvær dettan året fordi det har regna kvert år sia det 1. treffet blei arrangert i 2009.
Frå Lenvik: Jann-Oskar Granheim, Anita og Steinar Sommerbakk.
Frå Målselv: Frank Nygård og Jan Inge Karlsen.
Frå Tromsø: Unni Bjerke Gamst og Torbjørn Alm
Frå Storfjord: Per Steinar Sommervold
Frå Balsfjord: Karl-Birger Strann, Jan Gunnar Kristiansen, Anne Rita og Svein Ulle Haugen, Matias Hagtvedt, Fredrik Olsen og Vigdis Frivoll. Kjetil Åkra representerte og stilte Fjordmuseet tel disposisjon for oss. Han har velvillig gjort det kvert år.

Detta året ble deltakeran satt opp i grupper og fekk ansvar for 4 naturtyper (kulturmarkseng, lauvskog, fjære/åpne vannmasser og granplantefelt). Vi registrerte både fugla, pattedyr og planta i ca 3 tima. Alt blei lagt inn på Jann-Oskars Mac. Regne med at Kjetil får lister av alt tel bruk på Fjordmuseet.

Vi kikka også på våtmarksutstillinga på Fjordmuseet. Vi måtte sjølsagt ned på Sørkjosleira for å kikke på ka arta som va der. Vi dro også en tur tel Rislamoen for å kikke på gulveis og lerkesporer.

Sjøl om det mangla en del fuglefolk frå fylket, kan vi ikkje sei ainna enn at vi må være fornøyd med at såpass mange stilte opp. Det va tre nykommera i år (Anita, Torbjørn og Jan Inge). Satte stor pris på at Torbjørn som er en veldig stor kapasitet på karplanter, møtte opp. Det er jo i Naturlagets ånd; vi skal være tverrfaglig.

Det så ut som alle trivdes og eg konkludere med at treffet va vellykka. Takk te dokker alle sammen for et vel gjennomført treff!

Etter litt kaffeslaberas dro alle kver tel sett sånn ca kl 18-19. Karl-Birger og eg kjørte direkte opp tel Dividalen FS for å hjelpe Nils Helge med ringmerking av bjørkefinka, etc. Vi har jo alltid brukt å fare tel fuglestasjonen i løpet av treffet; kunne ikkje gjøre nokka unntak i år.

Under: Nåkken stemningsbilda fra treffet.

Vigdis

IMG_0002 IMG_0024 IMG_0085 IMG_0091